Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande

Sverige, 1450-1500 (1470-1480?)

pergament

130 ff.

Latin, Fornsvenska