Fragment av Helga manna leverne

Sverige, Vadstena, c. 1500

pergament

4 blad

Fornsvenska