Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501

Sverige, Stockholm, 1501

pergament

42 blad

Fornsvenska