Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk

Sverige, Västergötland, [1470-1490]

127 ff.

Fornsvenska