Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk

Sverige, Västergötland?, 1300-1400

pergament

108 blad

Fornsvenska