Yngre Västgötalagen, fragment

Sverige, 1325-1375

pergament

2 blad

Fornsvenska