Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska

Sverige, Stockholm, före 1488

papper

84 ff.

Latin