Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska

Sverige, Stockholm?, före 1488

papper

84 blad

Latin, Fornsvenska