National Library of Sweden
Royal Library
Kungliga biblioteket
https://viaf.org/viaf/306472595
https://www.wikidata.org/wiki/Q953058
org-100004
https://www.manuscripta.se/org/100004
https://www.manuscripta.se/org/100004.xml
CC0 1.0 Universal
2023-06-08 2018-02-23

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 1 Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen)
Kungliga biblioteket A 2 Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 4 Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ)
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 c Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495
Kungliga biblioteket A 8 Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii
Kungliga biblioteket A 9 Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m.,
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.
Kungliga biblioteket A 12 Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård
Kungliga biblioteket A 13 Hel. Mechtilds uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 44 Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 57 Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar
Kungliga biblioteket A 58 Jöns Buddes bok
Kungliga biblioteket A 61 Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella)
Kungliga biblioteket A 62 Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?)
Kungliga biblioteket A 62 a Utgiftsbok för Vadstena kloster ca 1523 (fragment)
Kungliga biblioteket A 65 Birgitta, Uppenbarelser (Birgittas egen hand)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 Bönbok (G. M:s bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 a Horarium med böner på svenska (Anna Karlsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 107 Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket A 111 Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla)
Kungliga biblioteket A 114 Fragment av en järteckensbok m.m.
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Kungliga biblioteket A 117 Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment)
Kungliga biblioteket A 118 Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m.
Kungliga biblioteket A 119 Jungfru Marias femton sorger m.m.
Kungliga biblioteket A 120 Jungfru Marias klagan vid korset (runor) (f.d. Vallentuna kyrka)
Kungliga biblioteket A 122 Teologisk blandning, besvärjelser &c.
Kungliga biblioteket A 123 Fragment av Helga manna leverne
Kungliga biblioteket A 124 Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o)
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 3 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 a Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 8 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 9 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 11 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 12 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 14 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 15 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 16 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 19 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 22 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 23 a Kristoffers landslag. Bengt Jönsson Oxenstiernas lagbok
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 32 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 33 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 34 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 36 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 42 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 44 Magnus Erikssons stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 45 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 46 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 48 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 49 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 50 Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 52 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 53 Södermannalagen
Kungliga biblioteket B 54 Äldre Västmannalagen eller Dalelagen
Kungliga biblioteket B 55 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 56 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 57 Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 92 a Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437
Kungliga biblioteket B 107 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 108 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 112 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 123 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 125 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 a Magnus Eriksson stadslag
Kungliga biblioteket B 134 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 149 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 151 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 161 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 168 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 175 Magnus Erikssons landslag, fragment
Kungliga biblioteket B 176 Magnus Erikssons landslag (lägg ur Gävle, Vasaskolan, Hs 3)
Kungliga biblioteket B 179 [1] Fragment av Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [2] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [4] Fragment ur Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 181 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Kungliga biblioteket B 186 Magnus Erikssons stadslag (fragment)
Kungliga biblioteket B 193 Äldre Västgötalagen, fragment
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av
Kungliga biblioteket B 199 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 200 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 201 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 202 Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.]
Kungliga biblioteket B 588 Stadga för St Görans gille vid Kopparberget
Kungliga biblioteket B 589 Gillestadga
Kungliga biblioteket B 594 Dragare Skråån
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501
Kungliga biblioteket D 2 Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 4 a Rimmade romaner och krönikor (Codex Verelianus, Fru Märetas bok)
Kungliga biblioteket Rålamb 11, 12:o Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande
Kungliga biblioteket Rålamb 14, 4:o Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket X 23 Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. (Mäster Alexanders läkebok)
Kungliga biblioteket X 502 Peder Månssons Liber B
National Library of Sweden A 11 Legislative texts for the Birgittine order: Regula Salvatoris. Petrus Olavi, Additiones ad regulam Salvatoris. Declaraciones dominorum. Liber usuum. Decisions from the General Chapter in 1487.
National Library of Sweden A 83 Birgittine Hymnarium (Hymnarium Sanctae Birgittae)
National Library of Sweden A 84 Cantus sororum - antiphonary for the Birgittine sisters
National Library of Sweden A 93 Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis
National Library of Sweden A 131 Chronicle of the archbishops of Uppsala until 1472
National Library of Sweden A 135 Codex Aureus
National Library of Sweden A 141 The Epistles of Paul with commentary
National Library of Sweden A 241 Bartolomeo Facio, De vitae felicitate dialogus
National Library of Sweden A 245 Visio Tundali
National Library of Sweden N 74 The Lord's Prayer in 20 languages