Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437

ix, 0 ff.