Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437

ix, blad