Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 4: Min sötaste jungfru Maria […] med vilken sorg du skådade din välsignade son
Min sötasta jomfru maria, giff mik nw tänkia oc skodha, mädh fwlkompno hiärta, mädh hwadh sorg thu skodhadhe thin wälsignadha son
Geete, Böner nr 123 c: 4.
work-101058
https://www.manuscripta.se/work/101058
https://www.manuscripta.se/work/101058.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)