Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 1: Min sötaste jungfru Maria […] hur din heligaste själ var upphöjd av den helige ande
Miin sötasta jomfrw maria giff mik nw at tänkia oc skodha […] hwru thin hälgasta siäl war wphögh aff them hälga anda
Geete, Böner nr 123 c: 1.
work-101049
https://www.manuscripta.se/work/101049
https://www.manuscripta.se/work/101049.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)