Quinque salutationes Beatae Mariae Virginis (Fem hälsningar till Jungfru Maria: latin), initio: Precor te, domina mea regina mundi, per illam laetitiam
Precor te domina mea regina mundi per illam laetitiam
work-101037
https://www.manuscripta.se/work/101037
https://www.manuscripta.se/work/101037.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)