Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn)
Fem böner till Kristi uppståndelse (ur Uppenbarelser: bok 1, kapitel 40): variant b
H. Mechtilds böner till Kristi uppståndelse (5 böner)
Jak loffuar, hedhrar oc ophögher, ärar oc wälsignar tik
Variant till Geete, Mecht. uppenb. s. 381 ff.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102557
https://www.manuscripta.se/work/102557
https://www.manuscripta.se/work/102557.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)