Svenska böner från medeltiden: efter gamla handskrifter Svenska böner från medeltiden
Robert Geete
1907–1909
38
bibl-100733
https://www.manuscripta.se/bibl/100733
https://www.manuscripta.se/bibl/100733.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 Bönbok (G. M:s bönbok)
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Kungliga biblioteket A 118 Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m.
Kungliga biblioteket Rålamb 11, 12:o Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 23 Rimofficier
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster
Uppsala universitetsbibliotek C 381 Sermones