Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 2: Min allra käraste jungfru […] när du födde din välsignade son och hörde änglarna sjunga
Min aldra kärista jomfru, giff mik nw at thänkia a […] nar thu födde tin wälsignadha son Oc hördhe änglana sötelika sionga
Geete, Böner nr 123 c: 2.
work-101052
https://www.manuscripta.se/work/101052
https://www.manuscripta.se/work/101052.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)