Birgitta
Birgersdotter
https://viaf.org/viaf/51685861
http://libris.kb.se/auth/180036
person-100481
https://www.manuscripta.se/person/100481
https://www.manuscripta.se/person/100481.xml
CC0 1.0 Universal
2019-05-02

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 44 Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 61 Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 a Horarium med böner på svenska (Anna Karlsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 25 Regula Salvatoris
Uppsala universitetsbibliotek C 46 Vadstena klosters privilegiebok
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (a) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (b) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter