Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 5: Min käraste jungfru Maria […] med vilken ära och glädje din välsignade son upphöjde dig
Min kärista jomfrw maria, giff mik nw at tänkia oc skodha, mädh hwad äro oc glädhi thin wälsignadha son tik ophögdhe
Geete, Böner nr 123 c: 5.
work-101061
https://www.manuscripta.se/work/101061
https://www.manuscripta.se/work/101061.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)