Jungfru Marias rosenkrans
Jungfru Marias psaltare
O äroffullasta gudz modher millasta jomffru sancta maria
951
54 böner/punkter + inledande och avslutande böner. Inte att förväxla med Alanus de Rupe, Jungfru Marias psaltare.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-101067
https://www.manuscripta.se/work/101067
https://www.manuscripta.se/work/101067.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)