Birgitta
Heliga Birgittas uppenbarelser: Fjerde bandet Heliga Birgittas uppenbarelser: Fjerde bandet
G. E. Klemming
1861–1875
bibl-100698
https://www.manuscripta.se/bibl/100698
https://www.manuscripta.se/bibl/100698.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 44 Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56
Kungliga biblioteket A 65 Birgitta, Uppenbarelser (Birgittas egen hand)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]