Om läsning av Jungfru Marias psaltare (rosenkrans)
O äroffullasta gudz modher millasta jomffru sancta maria
Geete, Böner nr 121.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-101675
https://www.manuscripta.se/work/101675
https://www.manuscripta.se/work/101675.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska