Femton böner till Jesus pina (de s.k. "15 O"): redaktion A
Femton böner till Kristi pina
O herra ihesu christe, ewerdelikin thera söthme som thik älska, högxta hiärtans glädhi, syndogha manna helsa
293
945
84
Variant till Klemming, Birg. Uppenb. 5., s. 197-210. I Fsv bibl, suppl 2 (Collijn) betecknad 84a. Femton böner (de s: k. »15 O») om Jesu lidande, utom Sverige länge tillskrifna H. Birgitta.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102507
https://www.manuscripta.se/work/102507
https://www.manuscripta.se/work/102507.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska