Annotatio scriptoris: latinæ
Oklassificerad (Geete: Åström:
work-103612
https://www.manuscripta.se/work/103612
https://www.manuscripta.se/work/103612.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 58 Jöns Buddes bok
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket B 3 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 34 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 42 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 55 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 107 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 149 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 161 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 168 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501
Kungliga biblioteket D 5 Svenska krönikor
Kungliga biblioteket X 501 Peder Månssons Liber A
Kungliga biblioteket X 502 Peder Månssons Liber B
Uppsala universitetsbibliotek B 6 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 9 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 18 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 45 Upplandslagen (Codex Ängsö)
Uppsala universitetsbibliotek B 50 Magnus Erikssons landslag. Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 68 Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 35 Sermones de tempore (pars aestivalis. Svenska)
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 391 Sammelhandskrift