Fem hälsningar till Jungfru Maria eller Quinque salutationes Beatae Mariae Virginis: svenska och latin
Jfr Leroquais, Livres d’heures 2, s. 271.
work-101044
https://www.manuscripta.se/work/101044
https://www.manuscripta.se/work/101044.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska