Pseudo-Bernardus Claraevallensis
Octo praecipui sive praeelecti versus ex psalterio sumpti (Sankt Bernhards åtta Psaltarverser (med inledning på svenska))
Om nyttan av psaltarens läsning. Sankt Bernards sju Psaltarverser.
Illumina oculos meos ne umquam
Repertorium hymnologicum, no. 27912. Geete, Böner nr 227. Uppträder i två varianter med 7 resp. 8 verser (Ps. 12:4-5, 30:6, 38:5, 38:5, 115:16-17, 141:5, 141:6, 85:17). Jfr Leroquais, Livres d’heures 1, S. XXX och 2, s. 415 (Reg.); Haimerl, Gebetbuchliteratur, s. 72, 92
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-101886
https://www.manuscripta.se/work/101886
https://www.manuscripta.se/work/101886.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska