Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant a, bön 3: Min söta jungfru […] de heliga tre konungar
Min söta jomfru, giff mik nw at tänkia, mädh hwilke ödhmiukt the hälga thre konunga
Geete, Böner nr 123 a: 3.
work-101053
https://www.manuscripta.se/work/101053
https://www.manuscripta.se/work/101053.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]