Robert Geete
Svenska böner från medeltiden: efter gamla handskrifter
Robert Geete
1907–1909
21–22
bibl-103938
https://www.manuscripta.se/bibl/103938
https://www.manuscripta.se/bibl/103938.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 82 Bönbok (G. M:s bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]