Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant a, bön 1: Min sötaste jungfru Maria […] hur din själ var uppfylld av den helige ande
Min sötasta jomfru maria giff mik tänkia hugxa oc skodha […] huru thin siäl war wpfylt aff them hälga anda
Geete, Böner nr 123 a: 1.
work-101047
https://www.manuscripta.se/work/101047
https://www.manuscripta.se/work/101047.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]