Västergötlands allmänningar
almännings scoghär Wrighuhästär hattas gusuliðir
Allmänningsskogar: Vriguhäst, Hattås, Gusulid, Hasmärholt
333
SSGL, 1, IV:11.
Litterära texter. Prosaverk. Skrifter av historiskt, politiskt, biografiskt och geografiskt innehåll (Geete: I.3.f. Åström: 1.1.3.7
work-102692
https://www.manuscripta.se/work/102692
https://www.manuscripta.se/work/102692.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk