Collin, H. S. o. Schlyter, C. J.
1. Vestgötalagen
Collin, H. S. och Schlyter, C. J.
Stockholm
1827
1
298–303
bibl-102152
https://www.manuscripta.se/bibl/102152
https://www.manuscripta.se/bibl/102152.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor