Carl Silfverstolpe
Svenskt diplomatarium: från och med år 1401. Andra delen. Åren 1408-14
Carl Silfverstolpe
Stockholm
1879–1887
828–830
bibl-102346
https://www.manuscripta.se/bibl/102346
https://www.manuscripta.se/bibl/102346.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 42 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk