Monograph title: Svenskt diplomatarium: från och med år 1401. Andra delen. Åren 1408-14
Publication place: Stockholm
Publication year: 1879–1887
Pages: 828–830
Manuscripta ID: bibl-102346
Stable URI: https://www.manuscripta.se/bibl/102346
XML: https://www.manuscripta.se/bibl/102346.xml
License: CC0 1.0 Universal
Last revision: 2019-02-15