Georg Stiernhielm
Wäst-Götha Laghbook, Vppå Den Stormechtigste ... Herr Carl then Ellofftes ... Befalning Vthaff ett off-gammalt MS:to som fins in Archivo Regni, medh flijt vthskrifvin, och i wisse Balkar, Flockar och §§. samman-fattat
Georg Stiernhielm
Stockholm
1663
98–98
bibl-102041
https://www.manuscripta.se/bibl/102041
https://www.manuscripta.se/bibl/102041.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk