Stadga utfärdad på räfsteting i Skara 1414 ("For thy at wij annamadhom Swerikes lagh") (SD. 1975)
For ty at wi anamadhom Sweriges rike ok lagh, som the haffwa i Oplandet, nær drotning Marghyt
Förty att vi anammade Sveriges rike och lag, som de har i Upplandet, när drottn
[t. 1412]
511
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102100
https://www.manuscripta.se/work/102100
https://www.manuscripta.se/work/102100.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 42 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk