Västergötland
Västergötland
https://www.wikidata.org/wiki/Q213551
place-100114
https://www.manuscripta.se/place/100114
https://www.manuscripta.se/place/100114.xml
CC0 1.0 Universal
2019-05-02

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 14 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 193 Äldre Västgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk