Riksens regerings och råds stadga om femte mans arv. Stockholm 1507
Wij Jacob med Gudz nåde, erkebiskop i Wpsala […] att nw wij församblade wore i Stocholm, kom för os i rätta en saak emellan welbyrdige män, Lindorm Brunson och Peder Bengtson om ett arff
15071110
582
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103467
https://www.manuscripta.se/work/103467
https://www.manuscripta.se/work/103467.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk