Om högmäles ogärningar
Um högmälis ogerninga […] Först är märkiändä ath somlika swadana högmälis ogerninga
Först är märkande att somliga sådana högmäles ogärningar är olovliga av sig själva och alltid
[1439]
Annan redaktion benämnd "Om uppenbara gärningar".
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102118
https://www.manuscripta.se/work/102118
https://www.manuscripta.se/work/102118.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 42 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 200 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket Rålamb 14, 4:o Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk