Om edens betydelse och om mened (Vilken som svär ed på bok)
Hwlkin som swer eedh oppa bok . han swer edhen i triggia handha motthe
Vilken som svär ed på bok, han svär eden i tre handa måtto
Se N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter, SFSS 44, s. 120 (jfr s. 255).
Litterära texter. Prosaverk. Skrifter av historiskt, politiskt, biografiskt och geografiskt innehåll (Geete: I.3.f. Åström: 1.1.3.7
work-103731
https://www.manuscripta.se/work/103731
https://www.manuscripta.se/work/103731.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 a Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 19 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 54 Äldre Västmannalagen eller Dalelagen
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 161 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 5 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 18 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 25 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 39 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 69 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk