Äldre Västgötalagen: normaliserad text jämte noter och anmärkningar till de studerandes tjänst
Helsingfors
1897
67–68
bibl-102420
https://www.manuscripta.se/bibl/102420
https://www.manuscripta.se/bibl/102420.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-11

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen