Collin, H. S. o. Schlyter, C. J.
1. Vestgötalagen
Collin, H. S. och Schlyter, C. J.
Stockholm
1827
1
74–74
bibl-102159
https://www.manuscripta.se/bibl/102159
https://www.manuscripta.se/bibl/102159.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk