Stadga(-or)
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103765
https://www.manuscripta.se/work/103765
https://www.manuscripta.se/work/103765.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 125 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 200 Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 5 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk