Schwartz, Eugène och Noreen, A[dolf] G.
Äldre Västgötalagen: normaliserad text
Schwartz, Eugène och Noreen, A[dolf] G.
Upsala
1876
67–67
bibl-102333
https://www.manuscripta.se/bibl/102333
https://www.manuscripta.se/bibl/102333.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk