O. S. Rydberg
Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar ; 1
Rydberg, O[lof] S[imon]
Stockholm
1877
1
46–46
bibl-102336
https://www.manuscripta.se/bibl/102336
https://www.manuscripta.se/bibl/102336.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 26 En gammal svensk krönika (Prosaiska krönikan)