Birgitta
Heliga Birgittas uppenbarelser: Fjerde bandet
G. E. Klemming
1861–1875
162–163
bibl-104300
https://www.manuscripta.se/bibl/104300
https://www.manuscripta.se/bibl/104300.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)