Lindblom, Andreas, Collijn, Isak och Fürst, Carl M. (red.)
Birgittautställningen 1918 : beskrifvande förteckning öfver utställda föremål
Uppsala
1918
bibl-101354
https://www.manuscripta.se/bibl/101354
https://www.manuscripta.se/bibl/101354.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 12 Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
National Library of Sweden A 11 Legislative texts for the Birgittine order: Regula Salvatoris. Petrus Olavi, Additiones ad regulam Salvatoris. Declaraciones dominorum. Liber usuum