Nils Hermansson (Nicolaus Hermanni)
[okänd]
Heliga Birgittas levnad
(De vita beatæ Birgittæ. Vita abbreviata)
Ärofullir gudh hulkin som dygdh ok makt ok styrk giuir
Ärofulle Gud, som ger dygd och makt och styrka
164
899
61
Tillägg till Fsv bibl, suppl 1, s. 253, med beteckningen 899a, samt även suppl 2 (Collijns) nr 62.
Litterära texter. Prosaverk. Legender om enskilda helgon och andra personer (Geete: I.3.c.d. Åström: 1.1.3.3.4
work-101128
https://www.manuscripta.se/work/101128
https://www.manuscripta.se/work/101128.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska