Robert Geete
Småstycken på forn svenska: Andra serien
Robert Geete
1900–1916
17–39
bibl-102581
https://www.manuscripta.se/bibl/102581
https://www.manuscripta.se/bibl/102581.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (a) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (b) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter