Småstycken på forn svenska: Andra serien [Fragment af en svensk Gillestadga från senare hälften af 1300-talet] Småstycken på forn svenska: Andra serien
Robert Geete
Stockholm
1900–1916
bibl-100677
https://www.manuscripta.se/bibl/100677
https://www.manuscripta.se/bibl/100677.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 57 Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket B 202 Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.]
Kungliga biblioteket B 589 Gillestadga
Uppsala universitetsbibliotek C 4 Teologiskt samlingsband
Uppsala universitetsbibliotek C 46 Vadstena klosters privilegiebok
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster
Uppsala universitetsbibliotek C 391 Sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 480 Teologiska texter och böner