Sylvester (= Bonifacius) av Monteca och heliga Birgitta
Legend om Silvester (al. Bonifacius) av Monteca och H. Birgitta. Se även Bonifacius.
EN präster i wallande. siluester at nampne
227
Litterära texter. Prosaverk. Legender om enskilda helgon och andra personer (Geete: I.3.c.d. Åström: 1.1.3.3.4
work-101378
https://www.manuscripta.se/work/101378
https://www.manuscripta.se/work/101378.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska