Monograph title: Skrifter till uppbyggelse: från medeltiden. En samling af moralteologiska traktater på svenska författade af bl.a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertsdotter m.fl. Efter gamla handskrifter Skrifter till uppbyggelse
Series title: Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet ; 36
Editor: Robert Geete
Publication place:
Publication year: 1904–1905
Volume: 36
Manuscripta ID: bibl-100731
Stable URI: https://www.manuscripta.se/bibl/100731
XML: https://www.manuscripta.se/bibl/100731.xml
License: CC0 1.0 Universal
Last revision: 2018-10-12