Bernhard av Clairvaux
Helige Bernhards skrifter: i svensk öfversättning från medeltiden Helige Bernhards skrifter
Harald Wieselgren
1864–1866
16
bibl-100701
https://www.manuscripta.se/bibl/100701
https://www.manuscripta.se/bibl/100701.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 9 Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m.,
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 58 Jöns Buddes bok
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 23 Rimofficier