Bernhard av Clairvaux (?)
Brev till herr Robert
S. Bernhards brev till ärlige riddaren herr Robert om att styra sitt hus och sig själv
350
Såsom författare har uppgifvits en viss Bernhardus Silvestris, således ej den hel. Bernhard, hvilken dock för den svenske öfversättaren gällt såsom författare. Öfversättn. troligen gjord fr. latinet. Finnes äfven på italienska, holländska och franska.
Litterära texter. Prosaverk. Levnadsvishet och ordspråk (Geete: I.3.h. Åström: 1.1.3.9
work-102734
https://www.manuscripta.se/work/102734
https://www.manuscripta.se/work/102734.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter